Disclaimer

1. Stam Elektrotechniek b.v. besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Ondanks dat, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet meer correct is. 

2. Stam Elektrotechniek b.v. is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens van de Stam Elektrotechniek b.v. website, brochure of advertenties. 

3. Stam Elektrotechniek b.v..nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, alsmede technische storingen. 

4. De gegevens op de website en van de andere publicaties kunnen te allen tijde zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Stam Elektrotechniek b.v..nl worden gewijzigd.